Nové webové stránky e-shopu!

Proč potřebujeme elektronický obojek

Toto je otázkou, která velmi rozděluje pejskařskou nebo laickou veřejnost. Odborná kynologická veřejnost se na elektronický obojek (dále EO) dívá stejně jako já: jedná se o výcvikovou pomůcku, která může být skvělý sluha, ale zlý pán.

Je třeba si přiznat, že ano: řada lidí používá EO špatně, řada trenérů vysvětluje jak trénovat s EO špatně a ano řada prodejců ani neví, jak EO správně používat.

Nikdy bych nepoužil cokoliv, co by jakýmkoliv způsobem ubližovalo psovi a proto jsem také zastáncem moderního tréninku s EO. Chcete-li výcvik s EO pomocí nízkých stimulů, kdy netrestáme nežádoucí chování, ale naopak posilujeme žádoucí chování. EO je neviditelné vodítko. EO jako jeden z pomocných nástrojů aplikovaných do systému NePoPo®.

 

Je to elektronický obojek, nikoliv elektrický

Elektrický obojek je obojek, který se již desítky let neprodává a je zakázaný. Jedná se o zařízení, které do psa pouštělo elektrický proud. Často bez možnosti regulace síly. Používal se čistě k odstraňování nežádoucího chování a vyrobil ho německý veterinář, když už měl dost ošetřování postřelených psů, kdy farmáři chránili svůj dobytek.

Od té doby se ale doba posunula, dneska již nemáme elektrické obojky, ale elektronické obojky. To je naopak elektronické zařízení, které nepouští do psa elektrický proud, ale navazuje pocit na kůži psa. Ten je různě odstupňovaný.

To je velmi důležité pochopit, protože jako dotyk může být pohlazení, tak může být i facka. To dnes umí i moderní EO. Na moderní EO lze tedy nastavit sílu stimulu shodnou s pohlazením, zatáhnutím vodítka, apod. To otevírá úplně nové možnosti výcviku psů.

 

Výhody a nevýhody moderních EO

Tady je třeba k pochopení mít trochu kynologické erudice. Hlavní výhody moderního EO je práce na jakoukoliv vzdálenost, timing a konzistentní síla stimulace. A nevýhodou je samozřejmě, že pes stimulaci pomocí EO nerozumí. Neví, co daný stimul znamená, pokud neproběhla předtím edukace psa.

Představte si trénink spolehlivého přivolání se stopovačkou.

Velmi brzy zjistíte, že jste limitování vzdáleností. Pes rychle přečte, jak dlouhá je stopovačka. Stačí mít trochu chytřejšího psa, nezávislého a pudově vybavenějšího a rychle zjistí, že je rozdíl, když stopovačku má a když ne. Timing je špatný. Ke spojení s povelem (což je podstatou výcviku) musí dojít do 2s. Kdo nahmatá stopovačku vždy stejně do 2s? Kdo psa přitáhne vždy stejnou silou? A už je naše porozumění a efektivita výcviku špatná.

Naopak, co se týče porozumění, tak přivolání se stopovačkou se naučí i úplný laik z toho důvodu, že přitahování k sobě, je zřetelná informace pro psa: Pojdˇsměrem ke mně.

Jenže jak jsem řekl, když máte psa pudově, charakterově a nervově vybavenějšího (rozuměj není to borderka z pražského sídliště), tak spolehlivého přivolání se stopovačkou nikdy nedosáhnete. Co teď? Pes po zbytek života na vodítku? Vyhýbat se po celý život konfliktním situacím, kde mi s tímto psem přivolání nefunguje?

 

A co zkusit neviditelné vodítko?

Co k tréninku se stopovačkou připojit moderní EO. Nastavit sílu stimulu shodnou se zatáhnutím vodítka. A tak pokaždé, když jste táhnutím za vodítko směrem k vám psovi vysvětlovali a posilovali přivolání, tak cvik přivolání posilovali 2x díky neviditelnému vodítku (EO), kdy držíte sílu stimulace shodnou se zatáhnutím vodítka (v reálné praxi používáme impuls dokonce nižší, který člověk na ruce ani necítí).

Pes se zároveň učí, co znamená elektronický jazyk ve cviku přivolání. Dává se význam neviditelnému vodítku. A nyní máte EO, kterému pes rozumí, máte perfektní timing, pracujete na jakoukoliv vzdálenost, síla zatáhnutí je konzistentní. Není takovýto výcvik daleko pro psa srozumitelnější? A tedy fér?

Nyní stačí neviditelné zatáhnutí s EO předsadit před mechanické zatáhnutí stopovačkou a opakovat. Pes začne reagovat na neviditelné vodítko. A nyní máme vysvětlené neviditelné vodítko. Naše EO.

 

Toto je moderní trénink s EO

Text výše rozhodně není návodem, celá problematika s EO je daleko hlubší a proto doporučuji navštívit trenéra psů, který s EO reálně pracuje na každodenní bázi. Měla dát laikovi nahlédnout, že při správném použité EO je EO pouze neviditelné vodítko a skvělý sluha. Nástroj, který vám pomůže dosáhnout vašich kynologických cílů jak v rodinném výcviku, tak v tom pracovním.

 

Ukázka moderního zaimplementování EO do výcviku

V řadě případu je to při správně vedeném postupu pomůcka, která zajistí spolehlivou ovladatelnost psa. A musíme taky chápat zákonitost, čím více spolehlivé ovladatelnosti, tím více volnosti pro psa. A pes volnost potřebuje. Není ok mít psa měsíce, roky nebo i celý život na vodítku. A ne všichni mají možnosti bydlet na samotě, cestovat apod. Taky ne všichni mají bezproblémového psa od štěněte. Někdy vám dá život již rozdané karty a vy s nimi musíte hrát.

 

Tento způsob výcviku není však možný s každým EO.

Pro trénink pomocí nízkých stimulů jsou nutné doprovodné technologie. Více o nich zde.

Tyto technologie a tento způsob výcviku je tak možný pouze s EO značky Martin System®. Ano, Dogtrace, Dogtra, MiniEducator a další jsou obojky, s kterými tento výcvik není možný. Tyto obojky i když mají marketingově velkou škálu stimulů jsou konstruovány pro averzivní trénink.

 

Vzdělávání

Z uvedeného textu výše vyplývá, že trénink s EO vyžaduje značnou erudici a praktické zkušenosti. Z těchto důvodů je třeba být na pozoru před rychlými zkratkami v použití EO, nebo nad emočními či ideologickými předsudky před EO.

Vzdělávání je jedinou cestou, jak měnit povědomí o použití EO jak v odborné, tak laické veřejnosti. Pokud dáme prostor falešným ideologiím, marketingu a populismu, dopadneme jako západní země, které tomuto tlaku podlehli a EO bylo v daných zemích zakázáno. Společenské problémy to nevyřešilo. V těchto zemích stoupl počet případů usmrcení zvěře psem a eutanazií nezvládnutých psů. V některých zemích se výcvikové pomůcky znovu povolují, v některých se naopak zakazuje chov pudově silnějších plemen, či se ve velkém rozmáhá kastrace nebo medikace psů.

Věřím, že vy stejně jako já, toto nechceme pro budoucnost kynologie.

Vzdělávejte se. Choďte na semináře. Věřte pouze lidem, kteří EO používají na denní bázi, znáte jejich psy, prezentují je a jejich psy mají požadovanou výkonnost a vypadají spokojeně. Nevěřte teoretikům.

 

Licence

Je strašně těžké oddělit erudované od hloupých. Jednou z cest, kterou podporuji je licencování. Není možné, aby se člověk stal trenérem psů přes noc. Toto povolání by neměla být živnost volná, má ohromné dopady do života lidí.

Používání a už vůbec učení o použití EO je dalším z příkladů, kde by lidé měli být certifikováni. Odborně.

Výrobci EO by měli inovovat. Ne jen měnit barvu a tvar krabiček. Je třeba vyrábět spolehlivá zařízení, které podporují moderní výcvik, kterou je v souladu s Animal Welfare. 

A co vy? Jste pro zákaz EO? Případně proč? Nebo byste naopak licencovali? Dejte nám vědět váš názor do komentářů.